Katoliška mladina

Matevž Mehle

direktor

Andreja Perc

finance, kadri in vsebina

Tinkara Jerkič

vodja PR in koordinatorka programa POTA

Emanuel Meserko

koordinator župnijske mladinske pastorale

Tadej Zalar

koordinator Stične mladih

Tilen Čebulj

koordinator Taizéja in ESM

Jakob Osredkar

koordinator Plesov do enih

Ajda Kangler

koordinatorka poletnih kampov

Urban Šifrar

koordinator študentskih dogodkov

Brina Rednjak

koordinatorka SDM

Aljaž Bratina

voditelj enote Budanje

Miha Klemenčič​

voditelj enote Godovič

Zala Kretič

voditeljica enote Planina

Žiga Rozina

voditelj enote Litija

Katarina Blazun

voditeljica enote MVM

Aleks Birsa Jogan

voditelj enote Komen – Štanjel

Špela Trop

voditelj enote Reteče

Katarina Blazun

voditeljica enote MVM

Zavod ima svet zavoda, katerega naloge so sprejemanje pravil zavoda, sprejemanje letnega programa dejavnosti, finančnega načrta in zaključnega računa, izvolitev in odpoklic predsednika sveta zavoda ter opravljanje drugih nalog, ki mu jih nalaga zakon, pravila in drugi splošni akti zavoda.

Njegovi člani so:
Blaž Gregorc (predsednik sveta)
Janko Jožef Pirc (predstavnik ustanovitelja)
Jure Sojč (predstavnik ustanovitelja)
Andrej Golčnik (predstavnik ustanovitelja)
Tadej Zalar (predstavnik zaposlenih)
Emanuel Meserko (predstavnik zaposlenih)
Tinkara Jerkič (predstavnica zainteresirane javnosti)
Amalija Trajbarič (predstavnica zainteresirane javnosti)

Člani sveta za svoje delo ne prejemajo denarnega nadomestila.
Direktor za svoje delo ne prejema plače.
Razmerje med plačami zaposlenih je 1:1.

Izvajamo projekte narodnega pomena, lastni program in projekte za mlade.

Tilen

koordinator Taizéja

Ana

koordinatorka Plesov do enih

Katarina

koordinatorka programa POTA

Peter

koordinator Enote Godovič

Martin

koordinator Enote Planina

Aljaž

koordinator Enote Budanje