Katoliška mladina

Matevž Mehle

direktor

Andreja Perc

vodja financ

Jakob Rus

vodja PR

Emanuel Meserko

koordinator župnijske mladinske pastorale

Tadej Zalar

koordinator Stične mladih

Tilen Čebulj

koordinator Taizéja in ESM

Lucija Mihalinec

vodja HR

Jakob Osredkar

koordinator Plesov do enih

Urban Šifrar

koordinator študentskih dogodkov

Klemen Kraševec

koordinator programa POTA

Amalija in Mihael

koordinatorja Večerov Plus+

Janez Mehle

koordinator slavilne skupnosti Rapha 

Urška Marhl

koordinatorka skupine Žejni Besede 

Aljaž Bratina

voditelj enote Budanje

Miha Klemenčič​

voditelj enote Godovič

Zala Kretič

voditeljica enote Planina

Žiga Rozina

voditelj enote Litija

Aleks Birsa Jogan

voditelj enote Komen – Štanjel

Katarina Blažun

voditeljica enote MVM

Špela Trop

voditeljica enote Reteče

Žiga Rozina

voditelj enote Litija

Zavod ima svet zavoda, katerega naloge so sprejemanje pravil zavoda, sprejemanje letnega programa dejavnosti, finančnega načrta in zaključnega računa, izvolitev in odpoklic predsednika sveta zavoda ter opravljanje drugih nalog, ki mu jih nalaga zakon, pravila in drugi splošni akti zavoda.

Njegovi člani so:
Blaž Gregorc (predsednik sveta)
Janko Jožef Pirc (predstavnik ustanovitelja)
Jure Sojč (predstavnik ustanovitelja)
Andrej Golčnik (predstavnik ustanovitelja)
Tadej Zalar (predstavnik zaposlenih)
Emanuel Meserko (predstavnik zaposlenih)
Tinkara Jerkič (predstavnica zainteresirane javnosti)
Amalija Trajbarič (predstavnica zainteresirane javnosti)

Člani sveta za svoje delo ne prejemajo denarnega nadomestila.
Direktor za svoje delo ne prejema plače.
Razmerje med plačami zaposlenih je 1:1.

Izvajamo projekte narodnega pomena, lastni program in projekte za mlade.