Katoliška mladina

Matevž Mehle

direktor

Andreja Perc

finance, kadri in vsebina

Magdalena Rode

administracija

Marta Mehle

koordinatorka župnijske mladinske pastorale

Klara Rogina

odnosi z javnostmi in koordinatorka Stične mladih

Tinkara Jerkič

koordinatorka programa POTA

Tilen Čebulj

koordinator Taizéja

Ana Kozjek

koordinatorka Plesov do enih

Aljaž Bratina

voditelj enote Budanje

Kristi Kos

voditeljica enote Planina

Peter Gladek

voditelj enote Godovič

Andreja

finance in kadri

Magdalena

administracija

Jure

odnosi z javnostjo in kreativa

Marta

koordinatorka župnijske mladinske pastorale

Jure

koordinator Stične mladih

Tilen

koordinator Taizéja

Ana

koordinatorka Plesov do enih

Luka

koordinator koncertov

Monika

koordinatorka Evropskega srečanja mladih

Katarina

koordinatorka programa POTA

Peter

koordinator Enote Godovič

Martin

koordinator Enote Planina

Aljaž

koordinator Enote Budanje

Izvajamo projekte narodnega pomena, lastni program in projekte za mlade.