Katoliška mladina

Matevž Mehle

direktor

Andreja Perc

finance, kadri in vsebina

Klara Rogina

odnosi z javnostmi in koordinatorka Stične mladih

Marta Mehle

koordinatorka župnijske mladinske pastorale

Tinkara Jerkič

koordinatorka programa POTA

Jakob Osredkar

koordinator Plesov do enih

Tilen Čebulj

koordinator Taizéja

Vlasta Tacer

voditeljca enote MVM

Vlasta Tacer

voditeljica enote MVM

Aljaž Bratina

voditelj enote Budanje

Zala Kretič

voditeljica enote Planina

Karin Menegatti

voditelj enote Godovič

Zavod ima svet zavoda, katerega naloge so sprejemanje pravil zavoda, sprejemanje letnega programa dejavnosti, finančnega načrta in zaključnega računa, izvolitev in odpoklic predsednika sveta zavoda ter opravljanje drugih nalog, ki mu jih nalaga zakon, pravila in drugi splošni akti zavoda.

Njegovi člani so:
msgr. Stanislav Zore (predstavnik ustanovitelja)
Rihard Režek (predstavnik ustanovitelja)
Andrej Župan (predstavnik ustanovitelja)
Matic Lesjak (predstavnik ustanovitelja)
Andreja Perc (predstavnica zaposlenih)
Klara Rogina (predstavnica zaposlenih)
Tilen Čebulj (predstavnik zainteresirane javnosti)
Lucija Mihalinec (predstavnica zainteresirane javnosti)

Člani sveta za svoje delo ne prejemajo denarnega nadomestila.
Direktor za svoje delo ne prejema plače.
Razmerje med plačami zaposlenih je 1:1.

Marta

koordinatorka župnijske mladinske pastorale

Jure

koordinator Stične mladih

Tilen

koordinator Taizéja

Ana

koordinatorka Plesov do enih

Luka

koordinator koncertov

Monika

koordinatorka Evropskega srečanja mladih

Katarina

koordinatorka programa POTA

Peter

koordinator Enote Godovič

Martin

koordinator Enote Planina

Aljaž

koordinator Enote Budanje

Izvajamo projekte narodnega pomena, lastni program in projekte za mlade.