Katoliška mladina

Brezčasen

Bog je bil ob tebi v preteklosti, je prisoten v tvoji sedanjosti in želi biti del tvoje prihodnosti. Kot prerokom v Stari zavezi tudi se tudi nam razodeva. Govori nam kdo je On in kdo smo mi. Na duhovnih vajah se bomo poglabljali v Božjo ljubezen, ki nam jo Bog podarja včeraj, danes in za vso večnost.

KDAJ: 8.-10. april 2022
KJE: Sv. Mohor nad Moravčami
ZA KOGA: srednješolci
CENA: 35 €

VSEBINA: 
1. Tema: Nora 80a – Božja ljubezen do nas je večna. Bog nas je poznal, preden smo mi spoznali Njega.
2. Tema: Ustvarjanje zgodovine – Bog nas je ustvaril in želi imeti odnos z nami.
3. Tema: Velika vojna – Bog je navzoč tudi sredi greha in trpljenja. Naš odgovor bi moral biti zvestoba, vera in zaupanje v Božjo ljubezen in sočutje.
4. Tema: V naši sredi – Bog je med nami navzoč po zakramentih Cerkve, Svetem pismu in delovanju Svetega Duha.
5. Tema: Neminljiv – Ustvarjeni smo bili za večnost in za neminljivo srečo pri Bogu v nebesih.

Za dodatna vprašanja pišite na marta@katoliskamladina.si