Katoliška mladina

NIKODEMOVI VEČERI

Etika umetne inteligence - vest na preizkušnji

Umetna inteligenca (UI) drastično spreminja naša življenja in v bližnji prihodnosti jih bo vse bolj. Njena moč po eni strani prinaša upanje, da bomo kmalu lahko reševali probleme, ki jih brez tovrstne napredne tehnologije do sedaj nismo mogli, po drugi strani pa odpira tudi pomembna etična vprašanja glede njene uporabe na ključnih družbenih področjih. Za iskanje odgovorov na ta vprašanja je potreben interdisciplinaren dialog in Nikodemovi večeri 2021 želijo prispevati svoj del k njegovi vzpostavitvi.

ZA KOGA: za študente

DATUM: 22., 23. in 25. november 2021 PRESTAVLJENO

KRAJ: UL TEOF, UL FRI, UL EF

Nikodemove večere pripravljamo v sodelovanju s Teološko fakulteto.

Človek in stroj

PREDAVATELJICA: dr. Kerstin Schlögl-Flierl

DATUM: 22. 11. 2021, ob 19.00 PRESTAVLJENO

KRAJ: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, dvorana

Etični izzivi umetne inteligence

Etični izzivi umetne inteligence imajo svoje izvore v tehničnih, družbenih in političnih virih. Da bi lahko razumeli celostno sliko problematike in vzpostavili dobre pogoje za iskanje odgovorov na pereče probleme, potrebujemo vključitev pogledov z različnih perspektiv. Gosta bosta govorila o tehničnih, filozofskih in etičnih izzivih umetne inteligence.

GOSTA: dr. Ivan Bratko in dr. Vojko Strahovnik

DATUM: 23. november 2021, ob 19.00 PRESTAVLJENO

KRAJ: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, predavalnica 1

Vpliv umetne inteligence na uporabnika

OKROGLA MIZA: dr. Marko Pahor, dr. Aleš Gorišek, dr. David Gosar, Aljoša Rehar, Jonas Miklavčič
povezovalec: Nejc Krevs

DATUM: 25. 11. 2021, ob 19.00 PRESTAVLJENO

KRAJ: Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Plava dvorana