Katoliška mladina

Razpis za pripravljalce adoracije

Hej, ti! Stična mladih med drugim ponuja tudi lepo priložnost, da se povežeš z Bogom v molitvi pred Najsvetejšim. Ta bo celotno popoldne potekala v opatovi kapeli. Zato iščemo skupine, ki bi prevzele kratko vodenje adoracije in »dežurstvo« v času tišine. Si za? Preberi več in se čim prej prijavi.

UDELEŽENCI
Na razpis se lahko prijavite obstoječe ali priložnostne skupine mladih, ki želite sodelovati pri adoraciji na Stični mladih 2021.

ZA KAJ GRE?
V času od konca svete maše do začetka večernega programa od 13.00 do 18.00 na Stični mladih v opatovi kapeli poteka adoracija. Skupine ste povabljene, da oblikujete del skupne molitve ter nekaj časa v tišini molite pred Najsvetejšim. Vsaka skupina prevzame eno uro (60 minut). Prvih 20 minut je namenjenih glasni molitvi in petju po vašem izboru, naslednjih 40 minut pa ostanete v kapeli v tišini kot »dežurni molilci«.

RAZPISNI ROK
Rok prijave je 16. 9. 2021. Ekipa za liturgijo si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo to potrebno. Morebitno podaljšanje razpisa bo objavljeno na spletni strani Stične mladih.

INFORMACIJE
Za več informacij lahko pišeš na liturgija@sticna.net.

Po zaključku razpisa boste prijavljeni prejeli podrobnejše informacije glede vašega sodelovanje.