Katoliška mladina

Razpis | Koordinator programa POTA

Katoliška mladina za program mladinskega misijonskega prostovoljstva POTA (v nadaljevanju POTA) razpisuje prosto delovno mesto za koordinatorja za izvedbo projektov POTA 2021, POTA 2022 in POTA 2023. V vsakem od teh obdobij traja priprava od januarja do junija, spremljanje izvedbe projekta je v času poletnih počitnic, čas evalvacije je v septembru in oktobru.

Koordinator je vodja projekta; neposredno je odgovoren za delo spremljevalne ekipe, organizacijo usposabljanj za prostovoljce v pripravi na odhod v misijone. Koordinator o svojem delu poroča direktorju Katoliške mladine.

POGOJI

status študenta – delo preko napotnice študentskega servisa

aktivno znanje angleškega jezika. Zaželjeno je tudi znanje drugih jezikov.

izkušnje z vodenja projektov so zaželene

poznavanje socialnih omrežij je zaželjeno

KOMPETENCE

učinkovita telefonska komunikacija in podajanje informacij

strateško razmišljanje

fleksibilnost

reševanje konfliktov

Celoten razpis je objavljen v priponki