Katoliška mladina

Enote

Mladi, ki ste aktivni na lokalni, župnijski ali dekanijski ravni in želite delovati znotraj formalne strukture, lahko postanete Enota Katoliške mladine.

To vam omogoča urejeno poslovanje, kandidiranje s projekti za javna in občinska sredstva ter podporo pri izvedbi projektov.

Enota Budanje

Leta 2008 smo v naši župniji prvič organizirali oratorij. Od takrat skoraj ni mladega Budanjca, ki se ga naš program ne bi tako ali drugače dotaknil – bodisi kot udeleženca bodisi kot animatorja. Poleg oratorija smo pripravili še več oratorijskih dni, sodelovali pri pripravah mladih na sveto birmo, se udeleževali različnih delovnih akcij in sodelovali z lokalno skupnostjo na področju mladinskega dela.

Skupaj smo ustvarili na tisoče spominov – in še toliko več jih nameravamo.

Enota Godovič

Ekipa 35 mladih je aktivna na področju Godoviča. Druži nas želja po medsebojnem druženju, kakovostnem preživljanju prostega časa in druženju z otroki. Naš glavni projekt je oratorij za 80 otrok, na katerega se pripravljamo vse leto. Med letom tudi s petjem bogatimo maše v naši župniji.  V naši ekipi želimo osebno in duhovno rasti, zavod pa nam nudi sistemsko in vsebinsko podporo.

Enota Planina

Mladi iz Planine in okolice radi sodelujemo pri pripravi in izvedbi oratorija, filmskih večerov, izleta za mlade na obalo, Miklavževanju. 
Delujemo kot enota Katoliške mladine in se prijavljamo na razpise. Pripravljeni smo sodelovati na vseslovenski ravni pri podpori skupnih projektov. 

Enota MVM

Marijanska vincencijanska mladina (MVM) je mednarodno katoliško združenje, ki ga sestavljajo mladi. Združujemo se z namenom, da poglobimo odnos z Jezusom in Marijo, po zgledu sv. Vincencija Pavelskega odkrivamo lepoto in smisel služenja ter drug drugega podpiramo na poti vere. To uresničujemo na formalnih in neformalnih srečanjih in preko različnih skupnih dejavnosti. Naše geslo je: PO MARIJI K JEZUSU.
Tudi letos smo v dveh terminih organizirali duhovno počitniška tedna za otroke.

Za več informacij nam lahko pišete na mvm@katoliskamladina.si.

Enota Litija

Mladi iz Litije imajo za cilj oznanjati in slediti poti sv. Janeza Boska, ki je skupaj z mladimi oznanjal in širil krščansko življenje pri mladih. To želijo uresničevati v župnijski skupnosti in okolju, kjer živijo. Da bi jim to šlo bolje, se med seboj podpirajo in srečujejo ob raznih priložnostih.

V okviru enote pripravljajo oratorijske dneve, delavnice, glavni poletni oratorij, birmanski dan, prižig sveč ob vseh svetih in miklavževanje.

Enota Komen - Štanjel

Mladi iz župnij Komen in Štanjel se združujemo pri več dejavnostih. Naše župnišče postane najbolj živahno, ko poleti v njem poteka enotedenski oratorij, zaživi pa tudi vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, ko se srečuje mladinska skupina. Skupina mladih ob pomoči odraslih trikrat letno pripravi tudi župnijsko glasilo Vodnjak, ki je namenjeno vsem generacijam. Poleg tega organiziramo še posamezne priložnostne dogodke: mladinske maše, mladinski križev pot, oratorijski dan ipd.

Enota Reteče

Smo skupina 35 mladih, nadobudnih, radovednih in aktivnih animatorjev, ki skozi celo leto sodelujemo pri župnijskem dogajanju. Kot največji projekt, že od leta 1999, organiziramo oratorij. Skozi leto se srečujemo na oratorijskih dnevih (izdelovanje venčkov, voščilnic…), organiziramo Miklavževanje v cerkvi, sodelujemo pri svetih mašah in organiziramo družabne večere.
 
Cilj vsega dogajanja je, da mlade čim bolj vpeljemo v župnijsko dogajanje in njihovo aktivno sodelovanje na najrazličnejših področjih.