Katoliška mladina

Enote

Mladi, ki ste aktivni na lokalni, župnijski ali dekanijski ravni in želite delovati znotraj formalne strukture, lahko postanete Enota Katoliške mladine.

To vam omogoča urejeno poslovanje, kandidiranje s projekti za javna in občinska sredstva ter podporo pri izvedbi projektov.

Enota Budanje

Leta 2008 smo v naši župniji prvič organizirali oratorij. Od takrat skoraj ni mladega Budanjca, ki se ga naš program ne bi tako ali drugače dotaknil – bodisi kot udeleženca bodisi kot animatorja. Poleg oratorija smo pripravili še več oratorijskih dni, sodelovali pri pripravah mladih na sveto birmo, se udeleževali različnih delovnih akcij in sodelovali z lokalno skupnostjo na področju mladinskega dela.

Skupaj smo ustvarili na tisoče spominov – in še toliko več jih nameravamo.

Enota Godovič

Ekipa 40 mladih je aktivna na področju Godoviča. Druži nas želja po medsebojnem druženju, kakovostnem preživljanju prostega časa in druženju z otroki. Naš glavni projekt je oratorij za več kot 120 otrok, na katerega se pripravljamo vse leto. Pripravimo še tri mladinske maše, aktivno bogatimo bogoslužje s petjem in pripravimo tematske dneve med letom (izdelovanje voščilnic, oratorijski dan ipd.) V naši ekipi želimo osebno in duhovno rasti.
Zavod nam nudi sistemsko in vsebinsko podporo.

Enota Planina

Mladi iz Planine in okolice radi sodelujemo pri pripravi in izvedbi oratorija, filmskih večerov, izleta za mlade na obalo, Miklavževanju. 
Delujemo kot enota Katoliške mladine in se prijavljamo na razpise. Pripravljeni smo sodelovati na vseslovenski ravni pri podpori skupnih projektov. 

Enota MVM

Marijanska vincencijanska mladina (MVM) je mednarodno katoliško združenje, ki ga sestavljajo mladi. Združujemo se z namenom, da poglobimo odnos z Jezusom in Marijo, po zgledu sv. Vincencija Pavelskega odkrivamo lepoto in smisel služenja ter drug drugega podpiramo na poti vere. To uresničujemo na formalnih in neformalnih srečanjih in preko različnih skupnih dejavnosti. Naše geslo je: PO MARIJI K JEZUSU.
Tudi letos smo v dveh terminih organizirali duhovno počitniška tedna za otroke.

Za več informacij nam lahko pišete na mvm@katoliskamladina.si.

Enota Litija

Mladi iz Litije imajo za cilj oznanjati in slediti poti sv. Janeza Boska, ki je skupaj z mladimi oznanjal in širil krščansko življenje pri mladih. To želijo uresničevati v župnijski skupnosti in okolju, kjer živijo. Da bi jim to šlo bolje, se med seboj podpirajo in srečujejo ob raznih priložnostih.

V okviru enote pripravljajo oratorijske dneve, delavnice, glavni poletni oratorij, birmanski dan, prižig sveč ob vseh svetih in miklavževanje.