Katoliška mladina

Obvestilo o varstvu in obdelavi osebnih podatkov

Vse zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ostalo zakonodajo in predpisi.

Obveščamo vas, da imate za osebne podatke, ki se nanašajo na vas, kadarkoli pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k obdelavi osebnih podatkov.

Kadarkoli imate pravico pridobiti naslednje informacije o vaših osebnih podatkih:

  • namen obdelave,
  • vrste osebnih podatkov,
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov,
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
  • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Podatke moramo po zakonu hraniti 5 let. Takšno hrambo utemlejujemo s svojim t.i. “zakonitim interesom”, saj podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na dogodku, ki zastarajo v petih letih po izvedbi dogodka.