Katoliška mladina

Delavnice | Stična mladih 2020

Pričakovano število prostovoljcev: 25 ljudi.

Voditeljica: Monika Lah

Opis: V ekipi Delavnice mladim omogočimo, da pridejo do novih spoznanj, se naučijo novih veščin ter si razširijo obzorja. 

Naloge ekipe:

  • Komunikacija z zunanjimi izvajalci delavnic in organizacijami.
  • Pomoč pri pripravi gradiva za brošuro in spletno stran.
  • Priprava prostora za delavnice na dogodku, sprejem delavničarjev in posredovanje vseh navodil.
  • Pregled nad delovanjem delavnic.
  • Pospravljanje prostorov po koncu dogodka.
  • Pomoč pri pripravi evalvacijskega vprašalnika.

Čas: 2 uri na mesec za sestanek in 1 ura na mesec domačega dela na člana ekipe (oz: po potrebi).

No Fields Found.