Katoliška mladina

Liturgija | Stična mladih 2020

Pričakovano število prostovoljcev: 8 ljudi.

Voditelj: Blaž Zorko

Opis: V ekipi Liturgija nas druži veselje do bogoslužja, ki je izraz čaščenja Boga in veselo srečanje kristjanov z vstalim Kristusom. Naša naloga je priprava svete maše, adoracije, spovedovanja in molitve Stične mladih.

Naloge ekipe:

  • Pomoč pri pripravi molitve Stične mladih.
  • Organiziranje spovednikov in spovednih mest.
  • Sodelovanje pri pripravi uvodnega programa (priprava na mašo) in večernega vsebinskega programa.
  • Pomoč pri vsebinski in tehnični pripravi adoracije na dan Stične mladih.
  • Pomoč pri pripravi svete maše. 
  • Pomoč pri pripravi gradiva za objavo v brošuri/aplikaciji.

Čas: 2 uri na mesec za sestanek in 1 ura na mesec domačega dela na člana ekipe.

No Fields Found.