Katoliška mladina

Tehnika | Stična mladih 2020

Pričakovano število prostovoljcev: 50 ljudi.

Voditelj: Izak Garbas

Opis: V ekipi Tehnika smo zadolženi za vse tehnične in malo manj tehnične stvari. Pomagamo pri izvedbi načrtov ostalih ekip, iščemo in predlagamo rešitve, ki pripomorejo k sami izvedbi, pri tem pa spoznavamo drug drugega.

Naloge ekipe:

 • Sodelovanje pri delovnih akcijah za urejanje prostora.
 • Izdelava rekvizitov med letom.
 • Skrb za čistočo prostora pred in med dogodkom ter po njem.
 • Pomoč pri deljenju hrane.
 • Urejanje skladišč in pregled nad materialom.
 • Iskanje tehničnih rešitev, sodelovanje z vsemi ekipami Stične mladih.
 • Organizacija izposoje tehničnega materiala.
 • Tehnična priprava in skrb za prizorišče – ograje, stranišča, stojnice, klopi, športna igrišča, koši za smeti, pitniki, šotor, odri, električna infrastruktura.
 • Skrb za obroke v pripravljalnih dneh.
 • Izvedba popolne zapore ceste.
 • Pregled nad notranjimi in zunanjimi površinami prizorišča za udeležence.
 • Skrb za nastanitev prostovoljcev.
 • Organizacija in vodenje pospravljanja po končanem dogodku.
 • Druga dela po navodilih voditelja, koordinatorja.

Čas: 2 uri na mesec za sestanek in 1 ura na mesec domačega dela na člana ekipe (oz: po potrebi).

No Fields Found.