Katoliška mladina

TRIDNEVNICA IN POSVETITEV SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU

I. O, Jezus, rekel si: »Resnično, povem vam: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9)

Glej, trkam, iščem in prosim za milost …… (navedeš svojo prošnjo). Očenaš … Zdravamarija … Slava Očetu … Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

II. O, Jezus, rekel si: »Resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal.« (Jn 16,23)

Glej, v Tvojem imenu prosim Očeta za milost …… (navedeš svojo prošnjo). Očenaš … Zdravamarija … Slava Očetu … Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

III. O, Jezus, rekel si: »Resnično, povem vam: Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Mr 13,30a.31)

Opogumljen s Tvojimi nezmotljivimi besedami Te zdaj prosim za milost … (navedeš svojo prošnjo). Očenaš … Zdravamarija … Slava Očetu … Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

O, Presveto Srce Jezusovo, za katerega ni mogoče, da se ne bi usmilil vseh trpečih, na priprošnjo Žalostnega in Brezmadežnega Srca Marije, Tvoje in naše milostne Matere, se usmili nas nesrečnih grešnikov in nam nakloni milost, za katero Te prosimo.

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!

Sveti Jožef, Jezusov rednik, prosi za nas.

Litanije Matere Božje